Úvod do základů GUI v pythonu (3.6+, Tkinter)

Prerekvizity